AF-hjælp

Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere AF-hjælpelyset.

  1. knap
  2. (Opsætning)
  3. knap
  4. AF-hjælp
  5. knap
MulighedBeskrivelse
Auto
(standardindstilling)
AF-hjælpelyset lyser automatisk, når du trykker på udløserknappen under svag belysning. Illuminatoren har en rækkevidde på omkring 5,0 m (16 fod) ved den maksimale vidvinkelposition og omkring 5,0 m (16 fod) ved den maksimale telefotoposition.
  • Bemærk, at for nogle motivtilstande eller fokusområder lyser AF-hjælpelyset muligvis ikke.
AfAF-hjælpelyset lyser ikke.