HDMI

Indstil kameraets HDMI -udgang.
Du kan sende live view-billedet til HDMI -kompatible enheder uden informationsdisplayet eller indstille outputopløsningen.

 1. knap
 2. (Opsætning)
 3. knap
 4. HDMI
 5. knap
MulighedBeskrivelse
Ren HDMI-udgangUdskriv live view-billedet uden informationsvisning til en HDMI -kompatibel enhed. Brug denne mulighed, når du vil optage billeder fra kameraet til en kommercielt tilgængelig ekstern optager.
 • Drej funktionsvælgeren til Movie manual. Indstil desuden fokusfunktionsvælgeren til .
 • Tænd for kameraet ved at bruge strømafbryderen efter at have tilsluttet kameraet til en HDMI -kompatibel enhed.
 • Lyden, der opfanges af mikrofonen, udsendes til den HDMI -kompatible enhed.
 • Når et informationsdisplay vises på en ekstern optagermonitor, skal du trykke på knappen på kameraet flere gange for at slukke for informationsdisplayet.
 • 4K UHD -billedkvalitet kan ikke udsendes.
 • Højeste visning, samt filmmenuen [ Filmindstillinger ] og [ Billedhastighed ] er ikke tilgængelige, mens kameraet er tilsluttet en HDMI -kompatibel enhed. Stillbilleder kan ikke optages med kameraet.
 • Mens kameraet er tilsluttet en HDMI -kompatibel enhed, kan du trykke på ( filmoptagelse) knappen på kameraet for at optage en film og gemme den på hukommelseskortet i kameraet. Tændt-lampen blinker, mens kameraet optager film.
Af
(standardindstilling)
Brug denne indstilling til at se optagne billeder. Du kan også tage stillbilleder eller optage film med kameraet, mens du ser motivet på en tv-skærm.
HDMI udgangVælg billedopløsningen, når [ Clean HDMI output ] er indstillet til [ On ].
 • Billedopløsningsindstillingen er fastsat til [ Auto ], når [ Ren HDMI-udgang ] er indstillet til [ Fra ].

Bemærkninger om tilslutning via HDMI

Trådløs kommunikation er ikke tilgængelig, når kameraet og en HDMI -kompatibel enhed er tilsluttet. Du kan heller ikke bruge ML-L7 fjernbetjeningen (tilgængelig separat).

Bemærkninger om HDMI -udgangsopløsning

Når [ Clean HDMI output ] er indstillet til [ Off ], eller når den er indstillet til [ On ], mens [ Auto ] (standardindstilling) er valgt for [ HDMI output ], registrerer kameraet opløsningen af outputenheden og indstiller automatisk HDMI -udgangsopløsningen.