Skift Av/Tv-valg

Skift, hvilke kontroller der skal bruges til at indstille eksponeringen i følgende optagetilstande.

  1. knap
  2. (Opsætning)
  3. knap
  4. Skift Av/Tv-valg
  5. knap
MulighedBeskrivelse
Skift ikke valg
(standardindstilling)
Brug kommandohjulet til at indstille det fleksible program eller lukkerhastigheden (Tv), og multivælgeren til at indstille f-tallet (Av).
Skift valgBrug multivælgeren til at indstille det fleksible program eller lukkerhastigheden (Tv), og kommandohjulet til at indstille f-tallet (Av).