Opladning via computer

Giver dig mulighed for at indstille, om batteriet i kameraet skal oplades, når kameraet er tilsluttet en computer.

 1. knap
 2. (Opsætning)
 3. knap
 4. Opladning via computer
 5. knap
MulighedBeskrivelse
Auto
(standardindstilling)
Når kameraet er tilsluttet en computer, der kører ( kopiering af billeder til en computer ved hjælp af NX Studio ), oplades batteriet, der er sat i kameraet, automatisk ved hjælp af strømforsyningen fra computeren.
 • Tændt-lampen (opladningslampen) blinker, mens batteriet oplades. Når opladningen er færdig, skifter tænd-lampen (opladningslampen) fra at blinke til at tænde.
AfBatteriet, der er sat i kameraet, oplades ikke, når kameraet er tilsluttet en computer.

Bemærkninger om opladning med en computer

 • Når det er tilsluttet en computer, tænder kameraet og begynder at oplade. Hvis kameraet er slukket, stopper opladningen.
 • Der kræves cirka 7 timer og 30 minutter for at oplade et helt opbrugt batteri. Opladningstiden øges, når billeder overføres, mens batteriet oplades.
 • Kameraet slukker automatisk, hvis der ikke er kommunikation med computeren i 30 minutter efter, at batteriet er færdig med at oplade.

Når tænd-lampen (opladningslampen) hurtigt blinker

Opladning kan ikke udføres, muligvis på grund af en af årsagerne beskrevet nedenfor.

 • Den omgivende temperatur er ikke egnet til opladning. Oplad batteriet indendørs med en omgivende temperatur på 5°C til 35°C (41°F til 95°F) .
 • USB -kablet er ikke tilsluttet korrekt, eller batteriet er defekt. Sørg for, at USB -kablet er tilsluttet korrekt, eller udskift batteriet, hvis det er nødvendigt.
 • Computeren er i dvaletilstand og leverer ikke strøm. Væk computeren.
 • Batteriet kan ikke oplades, fordi computeren ikke kan levere strøm til kameraet på grund af computerens indstillinger eller dens specifikationer.