Genstart alt

Giver dig mulighed for at nulstille kameraets indstillinger til deres standardværdier.

  1. knap
  2. (Opsætning)
  3. knap
  4. Genstart alt
  5. knap

Når [ Nulstil ] er valgt, gendannes kameraets indstillinger til deres standardværdier.

Nulstilling af filnummerering

For at nulstille filnummereringen til "0001", skal du slette alle billeder, der er gemt på hukommelseskortet, før du vælger [ Nulstil alle ]. [ Nulstil filnummerering ] kan også bruges til at nulstille til "0001".