D-Lighting

Ret områder, der er mørke på grund af baggrundsbelysning eller utilstrækkeligt lys fra blitzen.

  1. Afspilningstilstand
  2. vælg et billede
  3. knap
  4. D-Lighting
  5. knap
  1. Brug multivælgeren for at vælge det ønskede effektniveau og tryk på knap.
    • Den redigerede version vises til højre.
    • Tryk på for at afslutte uden at gemme valget .