Menu lister

Skydemenuen
Film manuel tilstandsmenu
Filmmenuen
Afspilningsmenuen
Netværksmenuen
Opsætningsmenuen

Skydemenuen

 1. Optagetilstand
 2. knap

Almindelige muligheder (undtagen manuel filmtilstand)

MulighedStandardindstilling
Billedkvalitet *[ Normal ]
Billedstørrelse *[ 4608×3456 ]
 1. Kan også indstilles ved at trykke på (funktion) knap.
  Bruger (funktion) knap

Til , , , , og tilstande

MulighedStandardindstilling
Billedkontrol1[ Standard ]
Brugerdefineret billedkontrol
hvidbalance1[ Auto (normal) ]
Måling1[ Matrix ]
Sammenhængende1[ Single ]
ISO-følsomhed1
 • ISO : [ 100-1600 ]
 • Minimum lukkerhastighed: [ Ingen ]
Eksponeringsbracketing2[ Fra ]
AF-områdetilstand1[ Målfindende AF ]
Autofokustilstand1[ Fuldtids-AF ]
Flash eksp. komp.[ 0,0 ]
Støjreduktionsfilter[ Normal ]
Lang eksponering NR[ Auto ]
Aktiv D-Lighting[ Fra ]
Multieksponering
 • Multieksponeringstilstand: [ Fra ]
 • Automatisk forstærkning: [ Til ]
Gem brugerindstillinger
Nulstil brugerindstillinger
Zoom hukommelse[ Fra ]
Opstarts zoomposition[ 24 mm ]
M eksponering forhåndsvisning[ Fra ]
 1. Kan også indstilles ved at trykke på (funktion) knap.
  Bruger (funktion) knap
 2. Kan ikke indstilles mode.

Film manuel tilstandsmenu

 1. Drej funktionsvælgeren til (filmmanual)
 2. knap
MulighedStandardindstilling
Eksponeringstilstand[ Blændeprioriteret auto ]
Billedkontrol[ Standard ]
Brugerdefineret billedkontrol
hvidbalance[ Auto (normal) ]
ISO-følsomhed[ 100-1600 ]
Film muligheder[ 1080/30p ] eller [ 1080/25p ]
Autofokustilstand[ Enkelt AF ]
Elektronisk VR[ Til ]
Reduktion af vindstøj[ Fra ]
Zoom mikrofon[ Til ]
Billedhastighed
Ekstern mikrofonfølsomhed *[ Automatisk følsomhed ]
 1. Denne indstilling kan kun indstilles, når en ekstern mikrofon er tilsluttet.

Filmmenuen

 1. Optagetilstand
 2. knap
 3. (filmmenu)
 4. knap
MulighedStandardindstilling
Film muligheder[ 1080/30p ] eller [ 1080/25p ]
Autofokustilstand[ Enkelt AF ]
Elektronisk VR[ Til ]
Reduktion af vindstøj[ Fra ]
Zoom mikrofon[ Til ]
Billedhastighed
Ekstern mikrofonfølsomhed *[ Automatisk følsomhed ]
 1. Denne indstilling kan kun indstilles, når en ekstern mikrofon er tilsluttet.

Afspilningsmenuen

 1. knap (afspilningstilstand)
 2. knap
Mulighed
Markér for upload
Hurtig retouchering *
D-Lighting *
Blødgørende hud *
Filtereffekter *
Diasshow
Beskytte
Roter billede
Lille billede *
Sekvensvisning
Valg af nøglebillede
 1. Redigerede billeder gemmes som separate filer. Nogle billeder kan muligvis ikke redigeres.

Netværksmenuen

 1. knap
 2. (netværksmenu)
 3. knap
Mulighed
Flytilstand
Vælg forbindelse
Tilslut til smartenhed
Tilslutning til fjernbetjening
Send under optagelse
Trådløst internet
Bluetooth
Gendan standardindstillinger

Opsætningsmenuen

 1. knap
 2. (Opsætning)
 3. knap
Mulighed
Tidszone og dato
Sprække tom udløserlås
Skærmindstillinger *
EVF automatisk skifte
Dato stempel
Selvudløser: efter udløsning
Vibrationsreduktion *
AF-hjælp
Digital zoom *
Tildel sidezoomkontrol *
Snap-back zoom
Tildel sideskive
AE/AF låseknap *
Lydindstillinger
Auto off
Formater kortet
Sprog
HDMI
Opladning via computer
Billedkommentar
Oplysninger om ophavsret
Placeringsdata
Skift Av/Tv valg *
Nulstil filnummerering
Topper *
Genstart alt
Overensstemmelsesmærkning
Firmware version
 1. Kan også indstilles ved at trykke på (funktion) knap. I [ Skærmindstillinger ] kan kun [ Virtuel horisont ] indstilles.
  Bruger (funktion) knap