Billedkontrol

Du kan bruge Picture Control ( COOLPIX Picture Control) til at ændre indstillingerne for billedoptagelse i henhold til optageforholdene eller dine præferencer. Skarphed, kontrast og mætning kan justeres i detaljer.

 1. Drej funktionsvælgeren til , , , , eller *
 2. knap
 3. Billedkontrol
 4. knap
 1. Indstillingen kan også konfigureres i (Manuel film) tilstand.
MulighedBeskrivelse
Standard
(standardindstilling)
Standardbehandling for afbalancerede resultater. Anbefales til de fleste situationer.
NeutralMinimal forarbejdning for naturlige resultater. Vælg for billeder, der senere vil blive behandlet eller retoucheret.
LevendeBilleder er forbedret for en levende fotoprint-effekt. Vælg for billeder, der fremhæver primærfarver, såsom blå, rød og grøn.
MonokromOptager monokrome billeder, f.eks. i sort-hvid eller sepia.
Brugerdefineret 1 *Ændrer indstillingen for [ Custom 1 ] i COOLPIX Custom Picture Control.
Brugerdefineret 2 *Ændrer indstillingen for [ Custom 2 ] i COOLPIX Custom Picture Control.
 1. Vises kun, når indstillingen tilpasset i [ Brugerdefineret billedkontrol ] er blevet registreret.

Bemærkninger om COOLPIX Picture Control

 • COOLPIX Picture Control-funktionen på dette kamera kan ikke bruges med andre kameramærker, Picture Control-funktionen i software såsom NX Studio, Picture Control Utility 2 osv.
 • Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig til brug i kombination med andre funktioner.
  Funktioner, der ikke kan bruges samtidigt ved optagelse

Tilpasning af eksisterende COOLPIX Picture Controls: hurtig justering og manuel justering

COOLPIX Picture Control kan tilpasses ved hjælp af "Hurtigjustering", som giver mulighed for afbalanceret justering af skarphed, kontrast, mætning og andre billedredigeringskomponenter, eller ved at bruge "Manuel justering", som giver mulighed for detaljeret justering af komponenterne individuelt.

 1. Brug multivælgeren for at vælge den ønskede type COOLPIX Picture Control og tryk på knap.
  • Elementer kan også vælges ved at dreje multivælgeren.
 2. Brug for at fremhæve den ønskede mulighed og bruge for at vælge en værdi.
  • For justeringsmuligheder, se " Typer af hurtigjustering og manuel justering ".
  • Tryk på knappen for at indstille værdien.
  • For at ændre de justerede værdier til standardindstillingen skal du vælge [ Nulstil ] og trykke på knap.

Typer af hurtigjustering og manuel justering

MulighedBeskrivelse
Hurtig justering1Justerer automatisk skarphed, kontrast og mætning.
Indstilling til – siden reducerer effekten af den valgte COOLPIX Picture Control, og indstilling til +-siden understreger dens effekt.
 • Standardindstilling: [ 0 ]
BilledskærpningStyrer, hvor meget konturerne skærpes under optagelse. Jo højere tal, jo skarpere billede, og jo lavere tal, jo blødere billede.
Vælg [ A ] (auto) for automatisk justering.
 • Standardindstilling: [ 3 ] for [ Standard ] eller [ Monokrom ], [ 2 ] for [ Neutral ] og [ 4 ] for [ Levende ]
KontrastStyrer kontrasten.
Indstilling til –-siden giver billedet et blødere udseende, og indstilling til +-siden giver det et hårdere udseende. Vælg lavere værdier for at forhindre, at højlys i portrætmotiver "vaskes ud" i direkte sollys, højere værdier for at bevare detaljer i disede landskaber og andre motiver med lav kontrast.
Vælg [ A ] (auto) for automatisk justering.
 • Standardindstilling: [ 0 ]
Mætning2Styrer farvernes livlighed.
Indstilling til – siden reducerer livligheden, og indstilling til +-siden øger livligheden.
Vælg [ A ] (auto) for automatisk justering.
 • Standardindstilling: [ 0 ]
Filter effekter3Simulerer effekten af farvefiltre på monokrome fotografier.
 • [ OFF ]: Filtereffekter bruges ikke.
 • [ Y ] (gul), [ O ] (orange), [ R ] (rød):
  Forbedre kontrasten. Kan bruges til at nedtone himlens lysstyrke i landskabsbilleder. Kontrasten forstærkes i rækkefølgen [ Y ] → [ O ] → [ R ].
 • [ G ] (grøn):
  Blødgør hudtoner og farven på funktioner såsom læber. Velegnet til portrætter.
 • Standardindstilling: [ OFF ]
Toning3Styrer den farvetone, der bruges i monokrome fotografier fra [ B&W ] (sort-hvid), [ Sepia ] og [ Cyanotype ] (blå-tonet monokrom).
Tryk på multivælgeren Når [ Sepia ] eller [ Cyanotype ] er valgt, kan du vælge et mætningsniveau. Trykke for at justere mætningen.
 • Standardindstilling: [ B&W ] (sort-hvid)
 1. Hurtigjustering er ikke tilgængelig i [ Neutral ], [ Monokrom ], [ Custom 1 ] og [ Custom 2 ].
  De manuelt indstillede værdier deaktiveres, hvis der bruges hurtigjustering efter manuel indstilling.
 2. Vises ikke for [ Monokrom ].
 3. Vises kun for [ Monokrom ].

Bemærkninger om [ Billedskarphed ]

Effekterne af [ Billedskarphed ] kan ikke forhåndsvises på skærmen under optagelse. Tjek resultaterne i afspilningstilstand.

Bemærkninger om [A] (auto) i [ Kontrast ] og i [ Mætning ]

Resultaterne for kontrast og mætning varierer med eksponeringen og motivets position og størrelse i rammen.