hvidbalance

Juster hvidbalancen, så den passer til lyskilden eller vejrforholdene for at få farverne på billederne til at matche det, du ser med dine øjne.

 1. Drej funktionsvælgeren til , , , , eller *
 2. knap
 3. hvidbalance
 4. knap
 1. Indstillingen kan også konfigureres i (Manuel film) tilstand.
MulighedBeskrivelse
1 Auto (normal)
(standardindstilling)
Hvidbalancen justeres automatisk.
Når den er indstillet til [ Auto (varm belysning) ], bevares billederne med varme farver, hvis de er optaget under en glødende lyskilde. Når du bruger blitzen, justeres hvidbalancen i henhold til flashens lysforhold.
2 Auto (varm belysning)
Forudindstillet manualBruges, når det ønskede resultat ikke opnås med [ Auto (normal) ], [ Auto (varmt lys) ], [ Glødelampe ] osv.
Brug af Preset manual
Dagslys *Brug i direkte sollys.
glødelampe *Bruges under glødelamper.
FluorescerendeAnvendes under de fleste typer fluorescerende belysning. Vælg en af [ 1 ] (kold-hvid fluorescerende), [ 2 ] (dag hvid fluorescerende) og [ 3 ] (dagslys fluorescerende).
Overskyet *Brug under overskyet himmel.
Flash *Bruges med blitzen.
Vælg farvetemp.Bruges til direkte at angive farvetemperaturen.
Farvetemperatur
 1. Finjusteringer i syv trin er tilgængelige. Anvend positiv (+) for at øge blå nuance og negativ (–) for at øge rød nuance.

Bemærkninger om [ Hvidbalance ]

 • Sænk den indbyggede flash, når hvidbalancen er indstillet til en anden indstilling end [ Auto (normal) ], [ Auto (varmt lys) ] eller [ Flash ].
 • Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig til brug i kombination med andre funktioner.
  Funktioner, der ikke kan bruges samtidigt ved optagelse

Hvidbalanceindikator på optageskærmen

, som angiver [ Auto (normal) ], vises kun umiddelbart efter indstilling ved hjælp af knap.

Farvetemperatur

Farvetemperatur er et objektivt mål for lyskilders farver, som udtrykkes i enheden for absolut temperatur (K: Kelvin). Lyskilder med lavere farvetemperaturværdier fremstår mere rødlige, mens lyskilder med højere farvetemperaturværdier fremstår mere blålige.

1 : Natrium-damplamper: 2700K

2 : Glødende/Varm-hvid fluorescerende: 3000K

3 : Hvidt fluorescerende: 3700K

4 : Kold-hvid fluorescerende: 4200K

5 : Dag hvid fluorescerende: 5000K

6 : Direkte sollys: 5200K

7 : Flash: 5400K

8 : Overskyet: 6000K

9 : Dagslys fluorescerende: 6500K

10 : Høj temp. kviksølv-damp: 7200K

11 : Skygge: 8000K

Brug af Preset manual

Følg procedurerne beskrevet nedenfor for at måle hvidbalanceværdien under den belysning, der bruges under optagelsen.

 1. Placer et hvidt eller gråt referenceobjekt under belysningen, der skal bruges under optagelsen.
 2. Brug multivælgeren for at vælge [ Manuel forudindstilling ], og tryk på knap.
  • Objektivet forlænges til zoompositionen for måling.
 3. Vælg [ Mål ].
  • For at anvende den sidst målte værdi skal du vælge [ Annuller ] og trykke på knap.
 4. Indram det hvide eller grå referenceobjekt i målevinduet ( 1 ), og tryk på knappen for at måle værdien.
  • Lukkeren udløses, og målingen er fuldført (intet billede gemmes).
  • Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du udføre proceduren igen fra trin 3.

Bemærkninger om [ Forudindstillet manual ]

En hvidbalanceværdi for flashbelysning kan ikke måles med [ Manuel forudindstilling ]. Når du optager med flash, skal du indstille [ Hvidbalance ] til [ Auto (normal) ], [ Auto (varmt lys) ] eller [ Flash ].