Måling

Processen med at måle motivets lysstyrke for at bestemme eksponeringen er kendt som "måling".
Brug denne indstilling til at indstille metoden til, hvordan kameraet måler eksponeringen.

  1. Drej funktionsvælgeren til , , , , eller
  2. knap
  3. Måling
  4. knap
MulighedBeskrivelse
Matrix
(standardindstilling)
Kameraet bruger et bredt område af skærmen til måling.
Anbefales til typiske optagelser.
CentervægtetKameraet måler hele billedet, men tildeler motivet størst vægt i midten af billedet. Den klassiske måling til portrætter; den bevarer baggrundsdetaljerne og lader lysforholdene i midten af billedet bestemme eksponeringen.*
Få øje påKameraet måler området vist af cirklen i midten af rammen. Dette kan bruges, når motivet er meget lysere eller mørkere end baggrunden. Sørg for, at motivet er inden for det område, der vises af cirklen, når du optager.*
  1. For at indstille fokus og eksponering for motiver uden for midten skal du ændre [ AF-områdetilstand ] til manuel og indstille fokusområdet til midten af billedet og derefter bruge fokuslås.
    Fokuslås

Bemærkninger om [ Metering ]

Visning på optageskærmen

Når [ Center-weighted ] eller [ Spot ] er valgt, vises måleområdeguiden (undtagen når der bruges digital zoom).