Sammenhængende

Indstil enkelt- eller kontinuerlig optagelse.

 1. Drej funktionsvælgeren til , , , , eller
 2. knap
 3. Sammenhængende
 4. knap
MulighedBeskrivelse
Enkelt
(standardindstilling)
Der tages ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen.
Kontinuerlig HMens udløserknappen holdes helt nede, tages billeder kontinuerligt.
 • Kameraet kan tage op til omkring 10 billeder kontinuerligt med en hastighed på omkring 7 fps.
Kontinuerlig LMens udløserknappen holdes helt nede, tages billeder kontinuerligt.
 • Kameraet kan tage op til omkring 200 billeder kontinuerligt med en hastighed på omkring 1 fps.
Pre-shooting cachePre-shooting cache-optagelse begynder, når udløserknappen trykkes halvt ned. Når udløserknappen trykkes helt ned, gemmer kameraet det aktuelle billede samt de billeder, der er taget umiddelbart før, der trykkes på knappen. Pre-shooting cache gør det nemt at fange perfekte øjeblikke.
Pre-shooting cache
 • Kameraet kan tage op til omkring 40 billeder kontinuerligt med en hastighed på omkring 15 fps (inklusive maksimalt 10 billeder, der er taget i pre-shooting-cachen).
 • Billedkvaliteten er fastsat til [ Normal ], og billedstørrelsen er fastsat til (1280 × 960 pixels).
Kontinuerlig H: 120 fpsHver gang udløserknappen trykkes helt ned, optages billeder kontinuerligt med høj hastighed.
 • Kameraet kan tage op til omkring 60 billeder kontinuerligt med en hastighed på omkring 120 fps.
 • Billedstørrelsen er fastsat til (640 × 480 pixels).
Kontinuerlig H: 60 fpsHver gang udløserknappen trykkes helt ned, optages billeder kontinuerligt med høj hastighed.
 • Kameraet kan tage op til omkring 60 billeder kontinuerligt med en hastighed på omkring 60 fps.
 • Billedstørrelsen er fastsat til (1920 × 1080 pixels).
Intvl timer-optagelseKameraet optager automatisk stillbilleder kontinuerligt med det angivne interval.
Interval timer-optagelse

Bemærkninger om [ Kontinuerlig ]

 • Fokus og eksponering er fastsat til de værdier, der bestemmes med det første billede i hver serie. Hvidbalancen er også fastsat til den værdi, der blev bestemt med det første billede i hver serie, undtagen ved brug af [ Kontinuerlig L ] eller [ Intvl timeroptagelse ].
 • Det kan tage noget tid at gemme billederne efter optagelsen eller at udføre den næste handling.
 • Når ISO-følsomheden øges, kan der forekomme støj på de optagne billeder.
 • Billedhastigheden kan blive langsommere afhængigt af billedkvaliteten, billedstørrelsen, hukommelseskorttypen eller optageforholdene (såsom ved lagring af RAW -billeder).
 • Når du bruger [ Kontinuerlig H: 120 fps ] eller [ Kontinuerlig H: 60 fps ], kan der forekomme bånd eller variation i lysstyrke eller farvetone i billeder, der er taget under belysning, der blinker hurtigt ved høje hastigheder, såsom fluorescerende, kviksølvdamp eller natrium-damp belysning.
 • Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig til brug i kombination med andre funktioner.
  Funktioner, der ikke kan bruges samtidigt ved optagelse

Pre-shooting cache

Når udløserknappen trykkes halvt eller helt ned, gemmes billeder som beskrevet nedenfor.

1 : Tryk halvt ned

2 : Tryk helt ned

3 : Billeder gemt, før de blev trykket helt ned

4 : Billeder gemt ved at trykke hele vejen

 • Pre-shooting cache-ikonet ( ) på optageskærmen skifter til grøn, mens udløserknappen trykkes halvt ned.

Interval timer-optagelse

 1. Drej funktionsvælgeren til , , , , eller
 2. knap
 3. Sammenhængende
 4. knap
 5. Intvl timer-optagelse
 6. knap
 1. Indstil det ønskede interval mellem hvert skud.
  • Brug for at vælge et element og bruge for at indstille tiden.
  • Tryk på knappen, når indstillingen er fuldført.
 2. Tryk på (menu)-knap for at få vist optageskærmen.
 3. Tryk på udløserknappen for at tage det første billede.
  • Lukkeren udløses automatisk med det angivne interval for at optage andet og efterfølgende billeder.
  • Skærmen slukker, og tænd-lampen blinker i intervallerne mellem optagelserne.
 4. Når det ønskede antal billeder er taget, skal du trykke på udløserknappen.
  • Skydning slutter.
  • Optagelsen afsluttes automatisk i følgende situationer:
   • Når hukommelseskortet bliver fyldt
   • Når 9999 billeder tages i rækkefølge

Bemærkninger om [ Intvl timer-optagelse ]

 • For at forhindre, at kameraet slukker uventet under optagelse, skal du bruge et tilstrækkeligt opladet batteri.
 • Hvis EH-5d AC-adapteren og EP-5C -strømstikket (begge fås separat) bruges, kan dette kamera få strøm fra en stikkontakt. Brug under ingen omstændigheder en anden AC-adapter end EH-5d . Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan resultere i overophedning eller beskadigelse af kameraet.
  EH-5d AC-adapter og EP-5C strømstik
 • Drej ikke funktionsvælgeren til en anden indstilling, mens intervaltimeroptagelse er i gang. Hvis du gør det, stopper kameraet med at optage.
 • Hvis lukkerhastigheden er langsom, og det tager tid at gemme et billede sammenlignet med det angivne interval, kan nogle af billederne under intervaltimer-optagelse blive annulleret.