ISO-følsomhed

En højere ISO-følsomhed gør det muligt at optage mørkere motiver. Derudover, selv med motiver med lignende lysstyrke, kan billeder tages med hurtigere lukkerhastigheder, og sløring forårsaget af kamerarystelser og motivbevægelse kan reduceres.

 1. Drej funktionsvælgeren til , , , , eller *
 2. knap
 3. ISO-følsomhed
 4. knap
 1. Indstillingen kan også konfigureres i (Manuel film) tilstand.
MulighedBeskrivelse
ISO-følsomhed
 • [ 100-400 ]:
  Følsomhed vælges automatisk fra intervallet 100 til 400.
 • [ 100-800 ]:
  Følsomhed vælges automatisk fra intervallet 100 til 800.
 • [ 100-1600 ] (standardindstilling):
  Følsomhed vælges automatisk fra intervallet 100 til 1600.
 • [ 100-3200 ]:
  Følsomhed vælges automatisk fra intervallet 100 til 3200.
 • [ 100-6400 ]:
  Følsomhed vælges automatisk fra intervallet 100 til 6400.
 • [ 100 ] til [ 6400 ]:
  ISO-følsomheden er fastsat til den angivne værdi.
Minimum lukkerhastighedIndstil den lukkerhastighed, hvormed ISO-følsomheden begynder at blive justeret automatisk, når optagetilstanden er eller . Hvis eksponeringen er utilstrækkelig med den lukkerhastighed, der er indstillet her, øges ISO-følsomheden automatisk for at opnå den optimale eksponering.
 • Indstillingen er aktiveret, når [ ISO-følsomhed ] er indstillet til [ 100-400 ], [ 100-800 ], [ 100-1600 ], [ 100-3200 ] eller [ 100-6400 ].
 • Hvis eksponeringen stadig er utilstrækkelig, selv efter at ISO-følsomheden er øget, sænkes lukkerhastigheden.
 • Standardindstilling: [ Ingen ]
 • Ikke vist i (Manuel film) tilstand.

Bemærkninger om [ ISO-følsomhed ]

Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig til brug i kombination med andre funktioner.
Funktioner, der ikke kan bruges samtidigt ved optagelse

ISO-følsomhedsvisning på optageskærmen

 • I , , , , , og manuel filmtilstand, og den maksimale værdi for ISO-følsomhed vises, når [ 100-400 ], [ 100-800 ], [ 100-1600 ], [ 100-3200 ] eller [ 100-6400 ] er valgt. Hvis ISO-følsomheden er fast, og indstillingsværdien vises.
 • Hvis optagetilstanden ikke er det , , , , eller , og vises, indstilles ISO-følsomheden automatisk, og den maksimale værdi for ISO-følsomhed vises.
 • I alle andre optagetilstande, vises kun, når følsomheden øges.