Eksponeringsbracketing

Eksponeringen (lysstyrken) kan ændres automatisk under kontinuerlig optagelse. Dette er effektivt til optagelse, når det er svært at justere billedets lysstyrke.

  1. Drej funktionsvælgeren til , , eller
  2. knap
  3. Eksponeringsbracketing
  4. knap
MulighedBeskrivelse
Af
(standardindstilling)
Eksponeringsbracketing udføres ikke.
±0,3Når udløserknappen trykkes helt ned, tages 3 billeder i rækkefølge, og kameraet varierer eksponeringen med 0, –0,3 og +0,3 over optagelserne.
±0,7Når udløserknappen trykkes helt ned, tages 3 billeder i rækkefølge, og kameraet varierer eksponeringen med 0, -0,7 og +0,7 over optagelserne.
±1,0Når udløserknappen trykkes helt ned, tages 3 billeder i rækkefølge, og kameraet varierer eksponeringen med 0, -1,0 og +1,0 over optagelserne.

Bemærkninger om [ Eksponeringsbracketing ]

  • [ Eksponeringsbracketing ] er ikke tilgængelig i (manuel) tilstand.
  • Når eksponeringskompensation og [ ±0,3 ], [ ±0,7 ] eller [ ±1,0 ] i [ Eksponeringsbracketing ] indstilles samtidigt, anvendes de kombinerede eksponeringskompensationsværdier.
  • Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig til brug i kombination med andre funktioner.
    Funktioner, der ikke kan bruges samtidigt ved optagelse