AF-områdetilstand

Indstil, hvordan kameraet vælger fokusområdet til autofokus.

 1. Drej funktionsvælgeren til , , , , eller
 2. knap
 3. AF-områdetilstand
 4. knap
MulighedBeskrivelse
AnsigtsprioritetNår kameraet registrerer et menneskeligt ansigt, fokuserer det på det ansigt.
Brug af ansigtsgenkendelse

Når du komponerer en komposition uden menneskelige motiver eller registrerede ansigter, vælger kameraet automatisk et eller flere af de ni fokusområder, der indeholder motivet tættest på kameraet, når udløserknappen trykkes halvt ned.
Manuel (spot)
Manuel (normal)
Manuel (bred)
Brug multivælgeren eller drej den for at flytte fokusområdet ( 1 ) derhen, hvor du vil fokusere.
Du kan flytte den inden for rækkevidden af den bevægelige områdeguide ( 2 ).
 • Når man er i centrum
 • Ved flytning
Tryk på for at bruge multivælgeren til at konfigurere blitztilstanden eller andre indstillinger knap. Tryk på for at vende tilbage til at flytte fokusområdet knappen igen.
EmnesporingBrug denne funktion til at tage billeder af motiver i bevægelse.
Registrer det motiv, som kameraet fokuserer på. Fokusområdet flyttes automatisk for at spore motivet.
Brug af emnesporing
Målfinding AF
(standardindstilling)
Når kameraet registrerer hovedmotivet, fokuserer det på dette motiv.
Brug af målfindende AF

Bemærkninger om [ AF-områdetilstand ]

 • Når digital zoom er aktiveret, fokuserer kameraet på området i midten af billedet uanset indstillingen [ AF-områdetilstand ].
 • Når fokusindstillingsvælgeren er indstillet til (manuel fokus), [ AF-områdetilstand ] kan ikke indstilles.
 • Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig til brug i kombination med andre funktioner.
  Funktioner, der ikke kan bruges samtidigt ved optagelse

[ AF-områdetilstand ] i Fuglekigningstilstand

Hvis du trykker på knappen i fuglekigningstilstand kan du indstille [ AF-områdetilstand ] til [ Center (spot) ] (standardindstilling), [ Center (normal) ] eller [ Center (bred) ]. Indstil i henhold til motivets størrelse og fokusområde.

Brug af emnesporing

 1. Drej funktionsvælgeren til , , , , eller
 2. knap
 3. AF-områdetilstand
 4. knap
 5. Emnesporing
 6. knap
 7. knap
 1. Registrer et emne.
  • Juster det motiv, du vil spore, med rammen i midten af rammen, og tryk på knap.
  • Når motivet er registreret, vises en gul kant (fokusområde) omkring det, og kameraet begynder at spore motivet.
  • Hvis emnet ikke kan registreres, vises rammen med rødt. Skift sammensætningen, og prøv at registrere motivet igen.
  • For at annullere emneregistrering skal du trykke på knap.
  • Hvis kameraet ikke længere kan spore det registrerede motiv, forsvinder fokusområdet. Registrer emnet igen.
 2. Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.
  • Hvis udløserknappen trykkes ned, mens fokusområdet ikke vises, fokuserer kameraet på motivet i midten af billedet.

Bemærkninger om [ Emnesporing ]

 • Hvis du udfører handlinger såsom zoom, mens kameraet sporer motivet, annulleres registreringen.
 • Motivsporing er muligvis ikke mulig under visse optageforhold.