Autofokustilstand

Indstil, hvordan kameraet fokuserer, når du optager stillbilleder.

  1. Drej funktionsvælgeren til , , , , eller
  2. knap
  3. Autofokustilstand
  4. knap
MulighedBeskrivelse
Enkelt AFKameraet fokuserer kun, når udløserknappen trykkes halvt ned.
AF på fuld tid
(standardindstilling)
Kameraet fokuserer altid, selvom udløserknappen ikke trykkes halvt ned. Lyden af linsedrevbevægelser høres, mens kameraet fokuserer.

Bemærkninger om [ Autofokustilstand ]

Autofokustilstand til filmoptagelse

Autofokustilstand til filmoptagelse kan indstilles i filmmenuen [ Autofokustilstand ].