Støjreduktionsfilter

Indstil styrken af den støjreduktionsfunktion, der normalt udføres, når du gemmer billeder.

  1. Drej funktionsvælgeren til , , , , eller
  2. knap
  3. Støjreduktionsfilter
  4. knap
MulighedBeskrivelse
HøjUdfører støjreduktion på et niveau, der er højere end standardstyrken.
Normal
(standardindstilling)
Udfører støjreduktion ved standardstyrke.
LavUdfører støjreduktion på et niveau, der er lavere end standardstyrken.