Multieksponering

Kameraet kombinerer to til tre billeder og gemmer dem som et enkelt billede.

 1. Drej funktionsvælgeren til , , , , eller
 2. knap
 3. Multieksponering
 4. knap
MulighedBeskrivelse
MultieksponeringstilstandOptager billeder i multieksponeringstilstand, når den er indstillet til [ Til ].
 • Individuelle billeder gemmes også.
 • Standardindstilling: [ Fra ]
Automatisk forstærkningIndstil, om billedets lysstyrke automatisk skal justeres, når du kombinerer billeder.
 • Standardindstilling: [ Til ]

Bemærkninger om [ Multiple exposure ]

 • Det kan tage lidt tid at kombinere billeder.
 • Multieksponering afsluttes, hvis funktionen [ Auto off ] udløser standbytilstand under optagelse. Når du optager med et langt interval mellem optagelserne, anbefales det at indstille en længere tid for auto-sluk-funktionen.
 • Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig til brug i kombination med andre funktioner.
  Funktioner, der ikke kan bruges samtidigt ved optagelse
 • Når du optager med en langsom lukkerhastighed i multieksponeringstilstand, kan der forekomme støj (lyse pletter) i gemte billeder.

Multieksponeringsoptagelse

 1. I [ Multieksponeringstilstand ], vælg [ Til ] og tryk på knap.
  • Efter indstilling skal du trykke på (menu)-knap for at vende tilbage til optageskærmen.
 2. Tryk på udløserknappen for at tage det første billede.
 3. Tryk på udløserknappen for at tage det andet billede.
  • Indram billedet, mens du ser på det første billede, der vises gennemsigtigt.
  • Når du optager det andet billede, gemmes det kombinerede billede af det første og andet billede og vises gennemskinneligt.
  • For at afslutte multieksponering ved det andet billede skal du indstille [ Multiple exposure mode ] til [ Off ] eller ændre funktionsvælgeren til en anden tilstand end , , , , eller .
 4. Tryk på udløserknappen for at tage det tredje billede.
  • Det kombinerede billede af det første til det tredje billede gemmes, og multieksponeringen afsluttes.
  • Det kan tage noget tid, før det tredje billede er taget.