Zoom hukommelse

Når zoomknappen flyttes, skiftes zoompositionen (svarende til brændvidde/synsvinkel i 35 mm [135]-format) til de positioner, der er blevet valgt ved at sætte afkrydsningsfeltet til i denne menufunktion.

 1. Drej funktionsvælgeren til , , , , eller
 2. knap
 3. Zoom hukommelse
 4. knap
MulighedBeskrivelse
 • Vælg brændvidden med multivælgeren , og tryk derefter på knappen for at sætte afkrydsningsfeltet til på [ ] eller slukket.
  Følgende indstillinger er tilgængelige: [ 24 mm ], [ 28 mm ], [ 35 mm ], [ 50 mm ], [ 85 mm ], [ 105 mm ], [ 135 mm ], [ 200 mm ], [ 300 mm ] , [ 400 mm ], [ 500 mm ], [ 600 mm ], [ 800 mm ], [ 1000 mm ], [ 1200 mm ], [ 1400 mm ], [ 1600 mm ], [ 1800 mm ] og [ 2000 mm ].
 • Standardindstilling: Til [ ] for alle afkrydsningsfelterne
 • Tryk på multivælgeren for at afslutte indstillingen .
 • Zoompositionen indstillet i [ Startup zoom position ] indstilles automatisk til på [ ].
 • Zoomhukommelsesfunktionen kan ikke bruges med sidezoomkontrollen.
Af
(standardindstilling)
Zoompositionen kan flyttes til enhver position, inklusive de positioner, der kan indstilles med [ On ].

Bemærkninger om zoom-betjening

 • Når der er indstillet mere end én brændvidde, skal du flytte zoomknappen for at skifte til den brændvidde, der er tættest på den før handlingen. For at skifte til en anden brændvidde skal du slippe zoomknappen og derefter flytte den igen.
 • Indstil [ Zoomhukommelse ] til [ Fra ], når du bruger digital zoom.