M eksponering forhåndsvisning

Indstil, om lysstyrken skal afspejles på optageskærmen, når eksponeringen ændres (manuel) tilstand.

  1. Drej funktionsvælgeren til , , , , eller
  2. knap
  3. M eksponering forhåndsvisning
  4. knap
MulighedBeskrivelse
Afspejler lysstyrken til optageskærmen.
Af
(standardindstilling)
Afspejler ikke lysstyrken til optageskærmen.