Autofokustilstand

Indstil, hvordan kameraet fokuserer, når du optager film.

 1. Optagetilstand
 2. knap
 3. (filmmenu)
 4. knap
 5. Autofokustilstand *
 6. knap
 1. Du kan også vælge ved at trykke på knap ind (Manuel film) tilstand.
MulighedBeskrivelse
Enkelt AF
(standardindstilling)
Fokus er låst, når filmoptagelsen starter.
Vælg denne mulighed, når afstanden mellem kameraet og motivet forbliver nogenlunde ensartet.
AF på fuld tidKameraet fokuserer kontinuerligt.
Vælg denne indstilling, når afstanden mellem kameraet og motivet vil ændre sig væsentligt under optagelsen. Lyden af kameraets fokus kan høres i den optagede film. Det anbefales at bruge [ Single AF ] for at forhindre, at lyden fra kameraets fokus forstyrrer optagelsen.

Bemærkninger om [ Autofokustilstand ]

 • Når en HS-filmindstilling er valgt i [ Filmindstillinger ], er indstillingen fastsat til [ Enkelt AF ].
 • Når fokusindstillingsvælgeren er indstillet til (manuel fokus), [ Autofokusindstilling ] kan ikke indstilles.
 • Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig til brug i kombination med andre funktioner.
  Funktioner, der ikke kan bruges samtidigt ved optagelse