Elektronisk VR

Vælg den vibrationsreduktionsindstilling, der bruges ved optagelse af film.

  1. Optagetilstand
  2. knap
  3. (filmmenu)
  4. knap
  5. Elektronisk VR *
  6. knap
  1. Du kan også vælge ved at trykke på knap ind (Manuel film) tilstand.
MulighedBeskrivelse

(standardindstilling)
Udfører elektronisk VR.
  • Synsvinklen (dvs. området set i rammen) bliver smallere.
  • Når opsætningsmenuen [ Vibrationsreduktion ] er indstillet til [ Normal ], [ Aktiv ], [ Normal (billede først) ] eller [ Aktiv (indramning først) ], optisk vibrationsreduktion udføres samtidigt.
AfUdfører ikke elektronisk VR.

Bemærkninger om [ Electronic VR ]

Når [ 2160/30p ], [ 2160/25p ] eller en HS-filmindstilling er valgt i [ Filmindstillinger ], er indstillingen fastsat til [ Fra ].