Reduktion af vindstøj

Reducerer lyden, der produceres, når vinden passerer over mikrofonen under filmoptagelse.

  1. Optagetilstand
  2. knap
  3. (filmmenu)
  4. knap
  5. Reduktion af vindstøj *
  6. knap
  1. Du kan også vælge ved at trykke på knap ind (Manuel film) tilstand.
MulighedBeskrivelse
Vindstøjsreduktion er aktiveret.
Af
(standardindstilling)
Vindstøjsreduktion er deaktiveret.

Bemærkninger om [ Reduktion af vindstøj ]

  • Når [ Til ] er valgt, kan andre lyde blive svære at høre under afspilning.
  • Når en HS-filmindstilling er valgt i [ Filmindstillinger ], er indstillingen fastsat til [ Fra ].