Zoom mikrofon

I overensstemmelse med synsvinklen optager kameraet lyde over et bredt område ved vidvinkelzoompositionen og optager lyde i det begrænsede område ved telefotozoompositionen.

  1. Optagetilstand
  2. knap
  3. (filmmenu)
  4. knap
  5. Zoom mikrofon *
  6. knap
  1. Du kan også vælge ved at trykke på knap ind (Manuel film) tilstand.
MulighedBeskrivelse

(standardindstilling)
Zoommikrofon er aktiveret.
AfZoommikrofonen er deaktiveret.

Bemærkninger om [ Zoommikrofon ]

Indstillingen er fastsat til [ Fra ] i følgende situationer:

  • Når en HS-filmindstilling er valgt i [ Filmindstillinger ]
  • Når en ekstern mikrofon er tilsluttet