Ekstern mikrofonfølsomhed

Indstil følsomheden for den mikrofon, der er tilsluttet kameraets eksterne mikrofonstik.
Denne indstilling kan kun indstilles, når en ekstern mikrofon er tilsluttet.

  1. Optagetilstand
  2. knap
  3. (filmmenu)
  4. knap
  5. Ekstern mikrofonfølsomhed *
  6. knap
  1. Du kan også vælge ved at trykke på knap ind (Manuel film) tilstand.
MulighedBeskrivelse
Auto følsomhed
(standardindstilling)
Følsomheden af den eksterne mikrofon indstilles automatisk.
Manuel følsomhedFølsomheden af den eksterne mikrofon indstilles manuelt.

Brug af den manuelle følsomhedsskærm