Markér for upload

Vælg individuelle stillbilleder på kameraets afspilningsskærm for at uploade til en parret smartenhed.
Brug denne funktion, når netværksmenuen [ Send under optagelse ] [ Stillbilleder ] er indstillet til [ Nej ] eller ved upload af billeder, der ikke er valgt ved hjælp af [ Upload (fotos) ].
For at uploade billeder skal SnapBridge- appen være konfigureret. SnapBridge app fanen [ Automatisk link ] aktiver [ Auto download ].
For brug af SnapBridge- appen, se onlinehjælpen til SnapBridge- appen ( https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html ).

 1. Afspilningstilstand
 2. knap
 3. Markér for upload
 4. knap
 1. Brug multivælgeren eller drej den for at vælge det billede, du vil uploade til en smartenhed.
  • Flyt zoomknappen mod ( ) for at skifte til fuldskærms-afspilning, eller ( ) for at skifte til miniatureafspilning.
 2. Brug for at vælge TIL eller FRA .
  • Når TIL er valgt, vises under det valgte billede. Gentag trin 1 og 2 for at vælge yderligere billeder.
 3. Tryk på knappen for at anvende billedvalget.
  • De valgte stillbilleder uploades til smartenheden.

Bemærkninger om [ Mærk til upload ]

 • Stillbilleder uploades med en billedstørrelse på op til 2 megapixel.
 • RAW- billeder og -film kan ikke vælges til upload.
 • For at uploade originale filer (billedstørrelse indstillet i kameraet) af stillbilleder eller uploade film skal du bruge [ Download billeder ] i SnapBridge- appen.
 • Bemærk, at når du vælger opsætningsmenuen [ Nulstil alle ] eller netværksmenuen [ Gendan standardindstillinger ] annulleres det mærke for uploadindstillinger, du har lavet, og kameraindstillingerne nulstilles også til standard.
 • For at annullere indstillingerne Mark for upload skal du gå til trin 2 og skjule .

[ Send under optagelse ]

Når du bruger netværksmenuen [ Send under optagelse ], stillbilleder kan sendes automatisk til en smartenhed, hver gang de optages med kameraet.