Diasshow

Giver dig mulighed for at se billeder i et automatisk diasshow. Når filmfiler afspilles i diasshowet, vises kun det første billede af hver film.

 1. Afspilningstilstand
 2. knap
 3. Diasshow
 4. knap
 1. Brug multivælgeren for at vælge [ Start ], og tryk på knap.
  • Diasshowet begynder.
  • For at ændre intervallet mellem billeder skal du vælge [ Frame intvl ], og tryk på knappen, og angiv den ønskede intervaltid, før du vælger [ Start ].
  • For at gentage diasshowet automatisk skal du vælge [ Loop ] og trykke på knappen, før du vælger [ Start ].
  • Den maksimale afspilningstid er op til ca. 30 minutter, selvom [ Loop ] er aktiveret.
 2. Afslut eller genstart diasshowet.
  • Følgende skærm vises efter diasshowet slutter eller er sat på pause.
   For at afslutte showet skal du vælge og tryk derefter på knap.
   For at genoptage diasshowet skal du vælge og tryk derefter på knap.

Handlinger under afspilning af diasshow

FungereOperation
Vis det forrige/næste billedeTryk på multivælgeren .
Tryk og hold dem nede for hurtigt at skifte billeder.
Sæt diasshowet på pause eller afslut detTryk på knap.