Beskytte

Kameraet beskytter udvalgte billeder mod utilsigtet sletning.

 1. Afspilningstilstand
 2. knap
 3. Beskytte
 4. knap
 1. Brug multivælgeren eller drej den for at vælge det ønskede billede.
  • Flyt zoomknappen mod ( ) for at skifte til fuldskærms-afspilning, eller ( ) for at skifte til miniatureafspilning.
 2. Brug for at vælge TIL eller FRA .
  • Når TIL er valgt, vises under det valgte billede. Gentag trin 1 og 2 for at indstille [ Beskyt ] på yderligere billeder.
 3. Tryk på knappen for at anvende indstillingen.

Bemærkninger om [ Protect ]

Formatering af hukommelseskortet sletter permanent alle data inklusive beskyttede filer.