Roter billede

Angiv den retning, som gemte billeder skal vises i under afspilning. Stillbilleder kan roteres 90 grader med uret eller 90 grader mod uret.
Billeder, der blev gemt i "høj" retning, kan roteres op til 180 grader i begge retninger.

 1. Afspilningstilstand
 2. knap
 3. Roter billede
 4. knap
 1. Brug multivælgeren eller drej den for at vælge det billede, du vil rotere, og tryk på knap.
  • Flyt zoomknappen mod ( ) for at skifte til fuldskærms-afspilning, eller ( ) for at skifte til miniatureafspilning.
 2. Brug eller drej multivælgeren for at dreje 90 grader med uret ( 1 ), og brug eller drej multivælgeren for at dreje 90 grader mod uret ( 2 ).
 3. Tryk på knappen for at anvende retningen.
  • Orienteringsoplysningerne gemmes sammen med billedet.