Valg af nøglebillede

Angiv et andet billede i sekvensen som nøglebillede.

  1. Afspilningstilstand
  2. få vist en sekvens, som du vil ændre nøglebilledet for
  3. knap
  4. Valg af nøglebillede
  5. knap
  1. Brug multivælgeren eller drej den for at vælge det billede, du vil indstille som nøglebillede, og tryk på knap.
    • Flyt zoomknappen mod ( ) for at skifte til fuldskærms-afspilning, eller ( ) for at skifte til miniatureafspilning.