EVF automatisk skifte

Skift automatisk EVF (elektronisk søger).

  1. knap
  2. (Opsætning)
  3. knap
  4. EVF automatisk skifte
  5. knap
MulighedBeskrivelse

(standardindstilling)
Når du bringer dit ansigt tæt på søgeren, reagerer øjensensoren på det, og displayet skifter automatisk fra skærm til søger.
AfSelv når du bringer dit ansigt tæt på søgeren, skifter displayet ikke til søgeren.