Tildel sidezoomkontrol

Vælg zoomhastigheden, mens du optager en film, når sidezoomkontrollen flyttes.

  1. knap
  2. (Opsætning)
  3. knap
  4. Tildel sidezoomkontrol
  5. knap