Snap-back zoom

Vælg størrelsen på det område, der er midlertidigt synligt, når (snap-back zoom)-knappen er trykket ned.

  1. knap
  2. (Opsætning)
  3. knap
  4. Snap-back zoom
  5. knap