Tildel sideskive

Vælg indstillingen for sidevælgeren, når fokusindstillingsvælgeren er indstillet til (autofokus).

  1. knap
  2. (Opsætning)
  3. knap
  4. Tildel sideskive
  5. knap
MulighedBeskrivelse
Eksponeringskompensation
(standardindstilling)
Du kan indstille eksponeringskompensationen ved at bruge sidevælgeren.
ISO-følsomhedISO-følsomheden kan indstilles med sidevælgeren, når optagetilstanden er , , , , eller Filmmanual (undtagen når en HS-filmindstilling er valgt i [ Filmindstillinger ]).
  • Drej sidevælgeren i optagetilstand, drej multivælgeren eller sidevælgeren for at vælge en indstilling på den viste skærm, og tryk på knap eller at anvende det.
hvidbalanceHvidbalancen kan indstilles med sidevælgeren, når optagetilstanden er , , , , eller filmmanual.
  • Drej sidevælgeren i optagetilstand, drej multivælgeren eller sidevælgeren for at vælge en indstilling på den viste skærm, og tryk på knap eller at anvende det.
LukketidLukkerhastigheden kan vælges ved at dreje sidevælgeren, når optagetilstanden er , , eller filmmanual.
BlændeBlænde kan vælges ved at dreje sidevælgeren, når optagetilstanden er , , eller filmmanual.
IngenDeaktiver sidehjulsbetjening, når fokusfunktionsvælgeren er indstillet til (autofokus).