Lydindstillinger

Indstil betjeningslyde.

  1. knap
  2. (Opsætning)
  3. knap
  4. Lydindstillinger
  5. knap
MulighedBeskrivelse
Knap lydNår [ Til ] (standardindstilling) er valgt, udsender kameraet et bip, når handlinger udføres, to bip, når fokus opnås på motivet, og tre bip, når der opstår en fejl.
  • Lyde er deaktiveret, når du bruger Fuglekigningstilstand eller [ Kæledyrsportræt ] scenetilstand.
LukkerlydNår [ Til ] (standardindstilling) er valgt, frembringes lukkerlyden, når lukkeren udløses.
  • Lukkerlyden frembringes ikke, når du bruger kontinuerlig optagelsestilstand (undtagen [ Kontinuerlig H ] og [ Kontinuerlig L ]), når du bruger eksponeringsbracketing, når du optager film, når du bruger tilstanden Fuglekigning, eller når du bruger [ Nem panorama ] eller [ Kæledyr portræt ] scenetilstand.