Auto off

Indstil den tid, der skal gå, før kameraet går i standbytilstand.

  1. knap
  2. (Opsætning)
  3. knap
  4. Auto off
  5. knap

Indstilling af auto-sluk-funktionen

Den tid, der går, før kameraet går i standbytilstand, er fastsat i følgende situationer:

  • Når en menu vises: 3 minutter (når auto sluk er indstillet til [ 30 s ] eller [ 1 min ])
  • Når AC-adapteren er tilsluttet: 30 minutter