Topper

Ved manuel fokusering understøttes fokusering ved at fremhæve områder, der er i fokus i hvidt på billedet, der vises på skærmen.

  1. knap
  2. (Opsætning)
  3. knap
  4. Topper
  5. knap
MulighedBeskrivelse

(standardindstilling)
Peaking er aktiveret.
AfPeaking er deaktiveret.

Noter om peaking

Efter at have tændt for kameraet eller efter at have skiftet fra afspilningstilstand til optagetilstand, er peaking-visning deaktiveret.
Drej sidevælgeren, eller tryk på multivælgeren .
Brug af manuel fokus
Topper