Blødgørende hud

Blødgør hudtoner.

 1. Afspilningstilstand
 2. vælg et billede
 3. knap
 4. Blødgørende hud
 5. knap
 1. Brug multivælgeren for at vælge det ønskede effektniveau og tryk på knap.
  • Tryk på for at afslutte uden at gemme kopien .
 2. Se et eksempel på resultatet, og tryk på knap.
  • Det redigerede ansigt zoomes ind.
  • Tryk på, når mere end ét ansigt er blevet redigeret for at skifte det ansigt, der vises.
  • Tryk på for at ændre effektniveauet knappen og gå tilbage til trin 1.

Bemærkninger om [ Blødgørende hud ]

 • Hudtonerne kan forstærkes til op til 12 ansigter, startende med det, der er tættest på midten af rammen og bevæger sig udad.
 • Afhængigt af retningen, som ansigterne kigger i, eller ansigternes lysstyrke, kan kameraet muligvis ikke registrere ansigter nøjagtigt, eller funktionen til blødgøring af huden fungerer muligvis ikke som forventet.
 • Hvis der ikke registreres nogen ansigter, vises en advarsel, og skærmen vender tilbage til afspilningsmenuen.