Film manuel tilstandsmenu

Du kan indstille følgende menupunkter. Se hver side for mere information.

Eksponeringstilstand
Billedkontrol
Brugerdefineret billedkontrol
hvidbalance
ISO-følsomhed
Film muligheder
Autofokustilstand
Elektronisk VR
Reduktion af vindstøj
Zoom mikrofon
Billedhastighed
Ekstern mikrofonfølsomhed