Visning af billeder på et tv

Du kan slutte kameraet til et tv med et kommercielt tilgængeligt HDMI -kabel for at se billeder og film optaget med kameraet på tv'et.

Bemærkninger om tilslutning af kameraet til et tv

 • Sørg for, at kameraets batteri er tilstrækkeligt opladet. Hvis EH-5d AC-adapteren og EP-5C -strømstikket (begge fås separat) bruges, kan dette kamera få strøm fra en stikkontakt. Brug under ingen omstændigheder en anden AC-adapter end EH-5d . Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan resultere i overophedning eller beskadigelse af kameraet.
 • For information om tilslutningsmetoder og efterfølgende betjeninger, se dokumentationen, der følger med tv'et ud over dette dokument.
 1. Sluk kameraet.
 2. Brug et kommercielt tilgængeligt HDMI -kabel til at forbinde kameraets HDMI -mikrostik (type D) og tv'ets HDMI -indgangsport.
  • Kontroller proppernes form og retning, og indsæt eller fjern ikke propperne i en vinkel.
 3. Indstil tv'ets indgang til ekstern indgang.
  • Se dokumentationen, der fulgte med dit tv for detaljer.
 4. Tryk og hold nede (afspilning)-knap for at tænde kameraet.
  • Billeder vises på tv'et.
  • Kameraskærmen tænder ikke.
  • Når du tænder for kameraet ved hjælp af afbryderknappen, vises optageskærmen på tv'et. Tryk på for at vise de optagne billeder og film på tv'et knappen for at gå ind i afspilningstilstand.

Bemærkninger om tilslutning af HDMI -kablet

Når du bruger et USB -kabel, kan kameraet ikke udføre HDMI -output til tv'et.

Afspilning af 4K-film

For at afspille film, der er optaget med [ 2160/30p ] ( 4K UHD ) eller [ 2160/25p ] ( 4K UHD ) i 4K UHD -billedkvalitet, skal du bruge et fjernsyn og et HDMI -kabel, der er kompatibelt med 4K. Vælg også opsætningsmenuen [ HDMI ] [ Rens HDMI-udgang ] [ Fra ].

 • Når du afspiller 4K-film på visse tv'er, vises de første par sekunder muligvis ikke, fordi det tager noget tid for tv'et at justere skærmen, så den matcher outputtet fra kameraet.