Overførsel af billeder til en computer

Tilslut kameraet med det medfølgende USB-kabel. Du kan derefter bruge Nikon NX Studio-softwaren til at kopiere billeder til computeren til visning og redigering.

Installation af NX Studio
Kopiering af billeder til en computer ved hjælp af NX Studio

Installation af NX Studio

Du skal bruge en internetforbindelse, når du installerer NX Studio. Besøg Nikons websted for at få systemkrav og andre oplysninger.

Kopiering af billeder til en computer ved hjælp af NX Studio

Se onlinehjælpen for detaljerede instruktioner.

 1. Tilslut kameraet til computeren.
  • Når du har slukket kameraet og sikret, at et hukommelseskort er isat, skal du tilslutte det medfølgende USB-kabel som vist.
 2. Tænd kameraet.
  • Nikon Transfer 2 -komponenten i NX Studio starter. Nikon Transfer 2 billedoverførselssoftware er installeret med NX Studio.
  • Hvis der vises en meddelelse, der beder dig om at vælge et program, skal du vælge Nikon Transfer 2 .
  • Hvis Nikon Transfer 2 ikke starter automatisk, skal du starte NX Studio og klikke på ikonet "Importer".
 3. Klik på [ Start overførsel ].
  • Billeder på hukommelseskortet vil blive kopieret til computeren.
 4. Sluk kameraet.
  • Tag USB-kablet ud, når overførslen er fuldført.

Windows 10 og Windows 8.1

Windows 10 og Windows 8.1 viser muligvis en AutoPlay-prompt, når kameraet er tilsluttet.

Klik på dialogboksen, og klik derefter på [ Nikon Transfer 2 ] for at vælge Nikon Transfer 2 .

macOS

Hvis Nikon Transfer 2 ikke starter automatisk, skal du bekræfte, at kameraet er tilsluttet, og derefter starte Image Capture (et program, der følger med macOS) og vælge Nikon Transfer 2 som det program, der åbner, når kameraet registreres.

Overførsel af videoer

Forsøg ikke at overføre videoer fra hukommelseskortet, mens det er sat i et kamera af et andet mærke eller model. Hvis du gør det, kan det resultere i, at videoerne bliver slettet uden at blive overført.

Tilslutning til computere

 • Sluk ikke kameraet, og tag ikke USB-kablet ud, mens overførslen er i gang.
 • Brug ikke magt eller forsøg på at indsætte stikkene i en vinkel. Sørg også for at holde stikkene lige, når du frakobler kablet.
 • Sluk altid kameraet, før du tilslutter eller frakobler et kabel.
 • Afbryd alle andre USB -drevne enheder fra computeren. Tilslutning af kameraet og andre USB -drevne enheder til den samme computer samtidigt kan forårsage en kamerafejl eller for stor strømforsyning fra computeren, hvilket kan beskadige kameraet eller hukommelseskortet.
 • Sørg for, at kameraets batteri er tilstrækkeligt opladet. Hvis EH-5d AC-adapteren og EP-5C -strømstikket (begge fås separat) bruges, kan dette kamera få strøm fra en stikkontakt. Brug under ingen omstændigheder en anden AC-adapter end EH-5d . Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan resultere i overophedning eller beskadigelse af kameraet.

USB-hubs

Tilslut kameraet direkte til computeren; tilslut ikke kablet via en USB-hub eller et tastatur. Tilslut kameraet til en forudinstalleret USB-port.

Brug af kortlæser

Billeder kan også kopieres fra et hukommelseskort, der er sat i en tredjepartskortlæser. Du bør dog kontrollere, at kortet er kompatibelt med kortlæseren.