EH-5d AC-adapter og EP-5C strømstik

Når strømstikket er sat i kameraet, og AC-adapteren er tilsluttet, kan kameraet få strøm fra en stikkontakt. AC-adapteren og strømstikket fås separat.

Tilslutning af EH-5d lysnetadapter og EP-5C strømstik

  1. Åbn dækslet til batterikammeret/hukommelseskortåbningen, og fjern batteriet.
  2. Åbn strømstikkets dæksel ( 1 ), og indsæt strømstikket med de positive og negative terminaler orienteret korrekt ( 3 ).
    • Sæt strømtilslutningskablet helt ind i åbningen i batterikammeret ( 4 ), og luk dækslet til batterikammeret/hukommelseskortåbningen. Hvis en del af kablet stikker ud af åbningerne, kan dækslet eller kablet blive beskadiget, når dækslet lukkes.
  3. Sæt AC-adapterens DC-stik i DC-stikket på strømstikket.