Speedlights (eksterne flashenheder)

Følgende Speedlights kan bruges sammen med kameraet. Standard i-TTL flash-funktionen er tilgængelig.

Montering af Speedlight

Bemærkninger om den indbyggede flash

Den indbyggede flash i dette kamera kan ikke bruges, når der er tilsluttet en Speedlight.
Hæv ikke den indbyggede blitz, når der er monteret en Speedlight. Hvis du gør det, kan det få den til at ramme Speedlighten, hvilket kan resultere i produktskade.

Brug kun Nikon -flashtilbehør

Brug kun Nikon Speedlights. Flashenheder fra andre producenter (med spændinger over 250 V påført kameraets X-synkroniseringskontakt eller forårsager kortslutning ved tilbehørsskoens kontakt) kunne ikke blot forhindre normal drift, men beskadige kameraets eller flashens synkroniseringskredsløb.

Bemærkninger om brug af Speedlights (eksterne flashenheder)

Hvis der forekommer vignettering i det optagne billede, skal du prøve at lægge lidt afstand mellem kameraet og motivet eller fjerne modlysblænden.

Funktioner, der kan bruges i kombination med Speedlight

SB-5000SB-700SB-500
i-TTLi-TTL balanceret udfyldningsflash
Standard
i-TTL flash
AAAutomatisk blændeblitz
ENIkke-TTL automatisk flash
MManuel blitz
GNAfstandsprioriteret manuel blitz
RPTGentagende flash
Reduktion af røde øjne

Bemærkninger om i-TTL- flash

  • Skærmforflashene udløses for at måle det reflekterende lys fra et motiv for at justere blitzeffekten af Speedlighten.
    • Standard i-TTL- flash: Blitzeffekten justeres for at opnå korrekt eksponering i henhold til lysstyrken af hovedmotivet uden hensyntagen til baggrundslyset. Denne indstilling er optimal til at tage billeder med vægt på hovedmotiverne.
  • Når du optager med i-TTL- flash, skal du indstille blitzstyringstilstanden for Speedlight til i-TTL, før du tager billeder.

Bemærkninger om Speedlights

  • Dette kamera understøtter ikke flashfarveinformationskommunikation, Auto FP High-Speed Sync, FV-lås, AF-hjælpelys til multipunkts-AF eller den trådløse belysningsfunktion ved brug af Speedlights.
  • Når du bruger power zoom-funktionen med SB-5000 eller SB-700 , indstilles zoomhovedets position automatisk afhængigt af objektivets brændvidde.
  • Når du bruger en Speedlight, kan billedperiferien se mørk ud, hvis zoomen er i vidvinkelpositionen. I sådanne tilfælde skal du bruge det brede panel på SB-5000 eller SB-700 .
  • Når den er indstillet til STBY (standby), tænder og slukker Speedlighten på samme tid som kameraet. Bekræft på Speedlighten, at flash-klar-indikatorerne er tændt.
  • Se dokumentationen, der fulgte med din Speedlight, for at få flere oplysninger.