ML-L7 fjernbetjening

Du kan parre ( Parring af kamera og fjernbetjening ) den separat tilgængelige ML-L7 fjernbetjening med kameraet og bruge den til at betjene kameraet. De handlinger, der er beskrevet i " Fjernbetjeningens dele og funktioner (til COOLPIX P950 ) " kan udføres, når du optager med dette kamera.

Bemærkninger om tilslutning via HDMI

Fjernbetjeningen kan ikke bruges, når kameraet og en HDMI -kompatibel enhed er tilsluttet. Afbryd forbindelsen med den HDMI -kompatible enhed.


Dele og funktioner på fjernbetjeningen (til COOLPIX P950 )

DeleFungere
1– knap/+ knapZoomer ud, når der trykkes på knappen – og zoomer ind, når der trykkes på knappen +, mens optageskærmen vises.
2Knap til filmoptagelseStarter optagelse af en film, når der trykkes på knappen, og stopper optagelse, når der trykkes på den igen.
3Power-knapTryk på knappen for at tænde for fjernbetjeningen og søge efter et kamera, der allerede er blevet parret. Tryk og hold knappen nede (i mindst 3 sekunder) for at søge efter et nyt parringskamera. Tryk på knappen igen for at slukke for fjernbetjeningen.
4StatuslampeIndikerer fjernbetjeningsstatus eller optagesessionsstatus baseret på lampens farve og opførsel.
Statuslampe på fjernbetjeningen (til COOLPIX P950 )
5UdløserknapFungerer på samme måde som udløserknappen på kameraet.
 • Halv-tryk og tryk-og-hold-funktioner er ikke tilgængelige.
 • Når du bruger selvudløseren, kan du trykke på knappen under nedtællingen for at annullere optagelsen.

DeleFungere
6Multivælger
7 (anvend valg) knapAnvender det valgte element.
Når du justerer manuel fokus, skal du trykke på denne knap for at stoppe fokuseringen.
81 (funktion 1) / 2 (funktion 2) knapper
 • Hvis du trykker på 1 eller 2 knap ind , , , , eller tilstand, kan du hurtigt konfigurere de forud gemte menuindstillinger.
Bruger (funktion) knap

Statuslampe på fjernbetjeningen (til COOLPIX P950 )

FarveStatusBeskrivelse
GrønBlinker cirka hvert sekundFjernbetjeningen søger efter et kamera, der allerede er blevet parret.
GrønBlinker hurtigt (ca. hvert 0,5 sekund)Parringsprocessen udføres.
GrønBlinker ca. hvert 3. sekundDer etableres forbindelse mellem fjernbetjening og kamera.
orangeBlinker én gangOptagelse af stillbilleder starter.
orangeBlinker to gangeAfslut optagelse af stillbilleder (f.eks. optagelse med Time -indstillingen).
RødBlinker én gangFilmoptagelse starter.
RødBlinker to gangeFilmoptagelsen slutter.

Parring af kamera og fjernbetjening

Før du bruger fjernbetjeningen første gang, skal den parres med kameraet.

 1. Tryk på knappen på kameraet.
 2. Tryk på multivælgeren , brug at vælge (netværksmenu), og tryk på knap.
 3. Vælg [ Vælg forbindelse ], og tryk på knap.
 4. Vælg [ Fjernbetjening ], og tryk på knap.
 5. Vælg [ Forbindelse til fjernbetjening ], og tryk på knap.
  • Parring er aktiveret, og kameraet venter på, at forbindelsen er etableret.
  • Hvis du ikke kan vælge [ Forbindelse til fjernbetjening ], skal du indstille følgende i netværksmenuen.
   • [ Flytilstand ]: [ Fra ]
   • [ Bluetooth ] [ Forbindelse ] [ Aktiver ]
 6. Tryk og hold (i mindst 3 sekunder) tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen.
  • Parringen starter for kameraet og fjernbetjeningen. Under processen blinker statuslampen på fjernbetjeningen ca. hvert 0,5 sekund.
  • Når parringen er fuldført, oprettes en forbindelse mellem kameraet og fjernbetjeningen. Når du går ind i optagetilstand, vises på optageskærmen.
  • Hvis der vises en parringsfejlmeddelelse, skal du udføre proceduren igen fra trin 5.

Skift af forbindelse til en smartenhed