Fejlfinding

Hvis kameraet ikke fungerer som forventet, skal du kontrollere følgende, før du kontakter din forhandler eller en Nikon -autoriseret servicerepræsentant.

Strøm, display, indstillinger
Skydning
Afspilning, redigering
TV, computere, printere
Smartenheder, SnapBridge app, ML-L7 fjernbetjening

Strøm, display, indstillinger

Kameraet er tændt, men reagerer ikke.
Kameraet kan ikke tændes.
Kameraet slukker uden varsel.
Skærmen eller søgeren er tom.
Kameraet bliver varmt.
Batteriet, der er sat i kameraet, kan ikke oplades.
Skærmen er svær at se.
Søgeren er svær at se.
blinker på skærmen.
Dato og tidspunkt for optagelsen er ikke korrekt.
Der vises ingen information på skærmen.
[ Datostempel ] ikke tilgængelig.
Datoen er ikke stemplet på billederne, selv når [ Datostempel ] er aktiveret.
Skærm til indstilling af tidszone og dato vises, når kameraet tændes.
Kameraindstillingerne nulstilles.

[ Nulstil filnummerering ] kan ikke udføres.
Kameraet laver lyd.
Det genopladelige EN-EL20 Li-ion-batteri kan ikke bruges.

Kameraet er tændt, men reagerer ikke.

Kameraet kan ikke tændes.

Batteriet er opbrugt.
Opladning af batteriet , Batteriet

Kameraet slukker uden varsel.

Skærmen eller søgeren er tom.

Kameraet bliver varmt.

Kameraet kan blive varmt, når det bruges i længere tid, såsom til at optage film, eller når det bruges i varme omgivelser; dette er ikke en fejl.

Batteriet, der er sat i kameraet, kan ikke oplades.

Skærmen er svær at se.

Søgeren er svær at se.

blinker på skærmen.

Dato og tidspunkt for optagelsen er ikke korrekt.

Indstil dato og klokkeslæt i opsætningsmenuen [ Tidszone og dato ]. Kamerauret er ikke så præcist som almindelige ure eller ure. Sammenlign med jævne mellemrum klokkeslættet for kameraets ur med klokkeslættet for et mere nøjagtigt ur, og nulstil efter behov.

Der vises ingen information på skærmen.

Optagelses- og fotooplysninger kan være skjult. Tryk på knappen, indtil informationen vises.
Skift af information, der vises på skærmen ( knap)

[ Datostempel ] ikke tilgængelig.

Kamerauret er ikke blevet indstillet. Indstil dato og klokkeslæt i opsætningsmenuen [ Tidszone og dato ].

Datoen er ikke stemplet på billederne, selv når [ Datostempel ] er aktiveret.

Skærm til indstilling af tidszone og dato vises, når kameraet tændes.
Kameraindstillingerne nulstilles.

Urets batteri er opbrugt; alle indstillinger blev gendannet til deres standardværdier. Konfigurer kameraindstillingerne igen.
Det interne urbatteri bruges til at forsyne kameraets ur og til at bevare visse indstillinger. Opladningen af urbatteriet tager omkring 10 timer, når du indsætter batteriet i kameraet eller tilslutter AC-adapteren (tilgængelig separat) til kameraet, og urbatteriet fungerer i flere dage, selv efter at kameraets batteri er fjernet.

[ Nulstil filnummerering ] kan ikke udføres.

Kameraet laver lyd.

Når [ Autofokusindstilling ] er indstillet til [ Fuldtids-AF ] eller i nogle optagetilstande, kan kameraet frembringe en hørbar fokuseringslyd.
Autofokustilstand (stillbilleder) , Autofokustilstand (film)

Det genopladelige EN-EL20 Li-ion-batteri kan ikke bruges.

Du kan ikke bruge det genopladelige EN-EL20 Li-ion-batteri. Brug EN-EL20a .

Skydning

Kan ikke skifte til optagetilstand.
Kan ikke tage billeder eller optage film.
Kameraet kan ikke fokusere.
Der vises farvede striber på skærmen, når du optager.
Billeder er slørede.
Lyse pletter vises på billeder taget med blitz.
Flashen udløses ikke.
Digital zoom kan ikke bruges.
[ Billedstørrelse ] er ikke tilgængelig.
Ingen lyd, når lukkeren udløses.
AF-hjælpelys lyser ikke.
Billeder fremstår udtværede.
Farverne er unaturlige.
Tilfældigt fordelte lyse pixels ("støj") vises på billedet.
Lyse pletter vises på billedet.
Billederne er for mørke (undereksponerede).
Billederne er for lyse (overeksponerede).
Hudtoner blødgøres ikke.
Det tager tid at gemme billeder.
Et ringformet bælte eller en regnbuefarvet stribe vises på skærmen eller billederne.
Menupunkter kan ikke vælges (vises i gråt).
Indstillede funktioner virker ikke.

Kan ikke skifte til optagetilstand.

Frakobl USB -kablet.

Kan ikke tage billeder eller optage film.

Kameraet kan ikke fokusere.

Der vises farvede striber på skærmen, når du optager.

Der kan forekomme farvede striber, når du optager motiver med gentagne mønstre (såsom persienner); dette er ikke en fejl.
De farvede striber vises ikke på optagne billeder eller optagede film. Men når du bruger [ Kontinuerlig H: 120 fps ] eller [ HS 480/4× ], kan de farvede striber ses på de optagne billeder og optagede film.

Billeder er slørede.

Lyse pletter vises på billeder taget med blitz.

Blitzen reflekterer partikler i luften. Sænk den indbyggede blitz.
Brug af den indbyggede blitz

Flash udløses ikke.

Digital zoom kan ikke bruges.

[ Billedstørrelse ] er ikke tilgængelig.

Ingen lyd, når lukkeren udløses.

AF-hjælpelys lyser ikke.

Opsætningsmenuen [ AF-hjælp ] [ Fra ] er valgt. AF-hjælpelys lyser muligvis ikke afhængigt af fokusområdets position eller den aktuelle scenetilstand, selv når [ Auto ] er valgt.

Billeder fremstår udtværede.

Linsen er snavset. Rengør linsen.
Rengøring og opbevaring

Farverne er unaturlige.

Hvidbalance eller farvetone er ikke justeret korrekt.
Mad , hvidbalance

Tilfældigt fordelte lyse pixels ("støj") vises på billedet.

Motivet er mørkt, og lukkerhastigheden er for langsom, eller ISO-følsomheden er for høj. Støj kan reduceres ved:

Lyse pletter vises på billedet.

Når du optager med en langsom lukkerhastighed i multieksponeringstilstand, kan der forekomme støj (lyse pletter) i gemte billeder.

Billederne er for mørke (undereksponerede).

Billederne er for lyse (overeksponerede).

Juster eksponeringskompensation.
Eksponeringskompensation

Hudtoner blødgøres ikke.

Det tager tid at gemme billeder.

Det kan tage længere tid at gemme billeder i følgende situationer:

Et ringformet bælte eller en regnbuefarvet stribe vises på skærmen eller billederne.

Når du optager med baggrundsbelysning, eller når en meget stærk lyskilde (såsom sollys) er i billedet, kan der forekomme et ringformet bælte eller en regnbuefarvet stribe (ghosting). Skift lyskildens position, eller indram billedet, så lyskilden ikke kommer ind i rammen, og prøv igen.

Menupunkter kan ikke vælges (vises i gråt).
Indstillede funktioner virker ikke.

Afspilning, redigering

Filen kan ikke afspilles.
Kan ikke zoome ind på billedet.
Kan ikke redigere billeder.
Billedet kan ikke roteres.

Filen kan ikke afspilles.

Kan ikke zoome ind på billedet.

Kan ikke redigere billeder.

Billedet kan ikke roteres.

Dette kamera kan ikke rotere billeder taget med et andet mærke eller model af digitalkamera.

TV, computere, printere

Billeder vises ikke på tv'et.
Nikon Transfer 2 starter ikke, når kameraet er tilsluttet en computer.
Billeder, der er gemt i kameraet, vises ikke på en tilsluttet smartenhed eller computer.
Kan ikke oprette forbindelse til en printer.

Billeder vises ikke på tv'et.

Nikon Transfer 2 starter ikke, når kameraet er tilsluttet en computer.

Billeder, der er gemt i kameraet, vises ikke på en tilsluttet smartenhed eller computer.

Hvis antallet af billeder, der er gemt på et hukommelseskort i kameraet, overstiger 10.000, vises billeder, der er taget derefter, muligvis ikke på en tilsluttet enhed.

Kan ikke oprette forbindelse til en printer.

Dette kamera understøtter ikke printerforbindelser.
Udskrivning af stillbilleder

Smartenheder, SnapBridge app, ML-L7 fjernbetjening

Kan ikke vælge [ Opret forbindelse til smartenhed ].
Kan ikke parre med en smartenhed ved hjælp af [ Opret forbindelse til smartenhed ].

Parrede smartenheder forbindes ikke automatisk via Bluetooth .
Kan ikke uploade billeder til en smartenhed, der er forbundet med SnapBridge- appen.
Kan ikke downloade de originale filer af stillbilleder på den smartenhed, der er forbundet med SnapBridge- appen.
Kan ikke udføre fjernfotografering fra en smartenhed, der er forbundet med SnapBridge- appen.
Kommunikationskvaliteten er dårlig, eller billedoverførselshastigheden er ekstrem langsom, når du bruger en Wi-Fi-forbindelse med SnapBridge- appen.
Billeder gemt i kameraet vises ikke på en tilsluttet smartenhed eller computer.
Kan ikke vælge [ Forbindelse til fjernbetjening ].
Kan ikke bruge [ Tilslutning til fjernbetjening ] til at parre med ML-L7 fjernbetjeningen.

Kameraet reagerer ikke, når ML-L7 fjernbetjeningen betjenes.

Kan ikke vælge [ Opret forbindelse til smartenhed ].
Kan ikke parre med en smartenhed ved hjælp af [ Opret forbindelse til smartenhed ].

Parrede smartenheder forbindes ikke automatisk via Bluetooth .

Kan ikke uploade billeder til en smartenhed, der er forbundet med SnapBridge- appen.

Kan ikke downloade de originale filer af stillbilleder på den smartenhed, der er forbundet med SnapBridge- appen.

For [ Send under optagelse ] og [ Marker til upload ] i kameraet uploades stillbilleder med en billedstørrelse på op til 2 megapixels. For at uploade originale filer skal du bruge [ Download billeder ] i SnapBridge- appen.

Kan ikke udføre fjernfotografering fra en smartenhed, der er forbundet med SnapBridge- appen.

Kommunikationskvaliteten er dårlig, eller billedoverførselshastigheden er ekstrem langsom, når du bruger en Wi-Fi-forbindelse med SnapBridge- appen.

Prøv at skifte kanal på kameraet i [ Netværksmenuen ] [ Wi-Fi ] [ Netværksindstillinger ].

Billeder, der er gemt i kameraet, vises ikke på en tilsluttet smartenhed eller computer.

Hvis antallet af billeder, der er gemt på et hukommelseskort i kameraet, overstiger 10.000, vises billeder, der er taget derefter, muligvis ikke på en tilsluttet enhed.

Kan ikke vælge [ Forbindelse til fjernbetjening ].
Kan ikke bruge [ Tilslutning til fjernbetjening ] til at parre med ML-L7 fjernbetjeningen.

Kameraet reagerer ikke, når ML-L7 fjernbetjeningen betjenes.