Fejlmeddelelser

Kontroller følgende, hvis der vises en fejlmeddelelse.

Batteritemperaturen er forhøjet. Kameraet slukker.
Kameraet slukkes for at forhindre overophedning.

Hukommelseskortet er skrivebeskyttet.
Dette kort kan ikke bruges.
Dette kort kan ikke læses.

Kortet er ikke formateret. Formatere kortet?
Ikke mere hukommelse.
Billedet kan ikke gemmes.
Billedet kan ikke ændres.
Kan ikke optage film.
Kan ikke nulstille filnummerering.
Indstil fokusindstillingsvælgeren til MF.
Hukommelsen indeholder ingen billeder.
Filen indeholder ingen billeddata.
Alle billeder er skjult.
Dette billede kan ikke slettes.
Hæv blitzen.
Sluk kameraet og tænd det igen.
Speedlight indstillingsfejl
Systemfejl
Ren HDMI-udgang aktiveret. Vælg tilstanden "Manuel film".

Batteritemperaturen er forhøjet. Kameraet slukker.
Kameraet slukkes for at forhindre overophedning.

Kameraet slukker automatisk. Vent, indtil kameraet eller batteriets temperatur er afkølet, før du genoptager brugen.

Hukommelseskortet er skrivebeskyttet.

Skrivebeskyttelseskontakten er låst. Lås den op.
Hukommelseskort

Dette kort kan ikke bruges.
Dette kort kan ikke læses.

Der opstod en fejl under adgang til hukommelseskortet.

Kortet er ikke formateret. Formatere kortet?

Hukommelseskortet er ikke blevet formateret til brug i kameraet.
Formatering sletter alle data, der er gemt på hukommelseskortet. Hvis du har brug for at beholde kopier af billeder, skal du sørge for at vælge [ Nej ] og gemme kopierne på en computer eller et andet medie, før du formaterer hukommelseskortet. Vælg [ Ja ], og tryk på knappen for at formatere hukommelseskortet.
Hukommelseskort

Ikke mere hukommelse.

Slet billeder, eller indsæt et nyt hukommelseskort.

Billedet kan ikke gemmes.

Billedet kan ikke ændres.

Tjek at billederne kan redigeres.
Begrænsninger for billedredigering , Kan ikke redigere billeder.

Kan ikke optage film.

Der opstod en timeout-fejl under lagring af filmen på hukommelseskortet. Vælg et hukommelseskort med en hurtigere skrivehastighed.
Hukommelseskort, der kan bruges , Maksimal filmoptagelsestid

Kan ikke nulstille filnummerering.

Filnummerering kan ikke nulstilles, fordi det sekventielle nummer for en mappe har nået den øvre grænse.
Skift hukommelseskortet, eller brug [ Formater kort ] til at formatere hukommelseskortet.

Indstil fokusindstillingsvælgeren til MF.

Når [ Clean HDMI output ] er indstillet til [ On ], og kameraet er tilsluttet en HDMI-kompatibel enhed, skal du indstille fokusindstillingsvælgeren til .
Kamerahuset

Hukommelsen indeholder ingen billeder.

Indsæt et hukommelseskort, der indeholder billeder.

Filen indeholder ingen billeddata.

Filen blev ikke oprettet eller redigeret med dette kamera. Filen kan ikke ses på dette kamera.
Se filen ved hjælp af en computer eller den enhed, der blev brugt til at oprette eller redigere denne fil.

Alle billeder er skjult.

Dette billede kan ikke slettes.

Billedet er beskyttet.
Deaktiver beskyttelse.
Beskytte

Hæv blitzen.

Når du optager i [ Natportræt ] eller [ Baggrundslys ] (med [ HDR ] indstillet til [ Fra ]), skal du hæve den indbyggede blitz, før du optager.

Sluk kameraet og tænd det igen.

Der opstod en fejl under linsebetjeningen.
Anvend ikke overdreven kraft på linsen.
Hvis du slukker og tænder for kameraet igen, vender objektivets funktion tilbage til normal.
Kameraet er tændt, men reagerer ikke.
Hvis fejlen fortsætter, selv efter du har slukket og tændt for kameraet igen, skal du kontakte din forhandler eller en Nikon -autoriseret servicerepræsentant.

Speedlight indstillingsfejl

En Speedlight-funktion, der ikke kan bruges med kameraet, er indstillet. Skift Speedlight-indstillingen.
Speedlights (eksterne flashenheder)

Systemfejl

Der opstod en fejl i kameraets interne kredsløb. Sluk kameraet, fjern og sæt batteriet i igen, og tænd for kameraet.
Kameraet er tændt, men reagerer ikke.
Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte din forhandler eller en Nikon -autoriseret servicerepræsentant.

Ren HDMI-udgang aktiveret. Vælg tilstanden "Manuel film".

Når [ Clean HDMI output ] er indstillet til [ On ], og kameraet er tilsluttet en HDMI -kompatibel enhed, skal du dreje funktionsvælgeren til Movie manual.
Film manual