Vedligeholdelse af produktet

Overhold de forholdsregler, der er beskrevet nedenfor ud over advarslerne i " For din sikkerhed ", når du bruger eller opbevarer enheden.

Kameraet
Batteriet
AC-opladningsadapteren
Hukommelseskort

Kameraet

Udsæt ikke kameraet kraftigt

Produktet kan ikke fungere, hvis det udsættes for kraftige stød eller vibrationer. Derudover må du ikke røre ved eller påføre kraft på linsen.

Opbevares tørt

Enheden vil blive beskadiget, hvis den nedsænkes i vand eller udsættes for høj luftfugtighed.

Må ikke skilles ad

Du må under ingen omstændigheder skille kameraet ad, da det er sammensat af mange præcise kredsløb.

Undgå pludselige temperaturændringer

Pludselige temperaturændringer, såsom når man går ind i eller forlader en opvarmet bygning på en kold dag, kan forårsage kondensdannelse inde i enheden. For at forhindre kondensering skal enheden placeres i en bæretaske eller en plastikpose, før den udsættes for pludselige temperaturændringer.

Holdes væk fra stærke magnetiske felter

Brug eller opbevar ikke denne enhed i nærheden af udstyr, der genererer stærk elektromagnetisk stråling eller magnetiske felter. Hvis du gør det, kan det resultere i tab af data eller kamerafejl.

Ret ikke linsen mod solen

Undgå at rette objektivet mod solen eller andre stærke lyskilder, når du optager, eller når du efterlader kameraet uden opsyn uden objektivdæksel. Stærke lyskilder såsom sollys koncentreres gennem linsen, hvilket kan forårsage deformation af objektivets indre dele eller misfarvning eller indbrænding på billedsensoren. Kameraet kan blive beskadiget, selv når objektivet peger mod solen i nogle få sekunder, især når objektivet er i teleposition.
Kameraet er muligvis ikke i stand til at udføre eksponeringskontrol, når objektivets indre dele er deformeret.
Ujævnheder kan forekomme på billeder, når der opstår misfarvning eller indbrænding på billedsensoren.
Det anbefales, at du sætter objektivdækslet på, når du ikke bruger kameraet.

Lasere og andre skarpe lyskilder

Ret ikke lasere eller andre ekstremt skarpe lyskilder mod objektivet, da dette kan beskadige kameraets billedsensor.

Sluk for produktet, før du fjerner eller frakobler strømkilden eller hukommelseskortet

Fjern ikke batteriet, mens produktet er tændt, eller mens billeder gemmes eller slettes. Hvis strømmen afbrydes med magt under disse omstændigheder, kan det resultere i tab af data eller beskadigelse af hukommelseskortet eller det interne kredsløb.

Bemærkninger om skærmen

Batteriet

Forholdsregler ved brug

Opladning af batteriet

Kontroller batteriniveauet, før du bruger kameraet, og udskift eller oplad batteriet, hvis det er nødvendigt.

Medbringer reservebatterier

Når det er muligt, skal du medbringe fuldt opladede reservebatterier, når du tager billeder ved vigtige lejligheder.

Brug af batteriet, når det er koldt

På kolde dage har batteriernes kapacitet en tendens til at falde. Hvis et opbrugt batteri bruges ved en lav temperatur, tændes kameraet muligvis ikke. Opbevar reservebatterier på et varmt sted og udskift efter behov. Når det er opvarmet, kan et koldt batteri genvinde noget af dets ladning.

Batteriterminaler

Snavs på batteripolerne kan forhindre kameraet i at fungere. Hvis batteripolerne bliver snavsede, skal du tørre dem af med en ren, tør klud før brug.

Opladning af et opbrugt batteri

Tænde eller slukke for kameraet, mens et opbrugt batteri er isat i kameraet, kan resultere i reduceret batterilevetid. Oplad det brugte batteri før brug.

Opbevaring af batteriet

Batteri liv

Et markant fald i den tid, et fuldt opladet batteri bevarer sin opladning, når det bruges ved stuetemperatur, indikerer, at batteriet skal udskiftes. Køb et nyt batteri.

Genbrug af brugte batterier

Genbrug genopladelige batterier i overensstemmelse med lokale regler, og sørg for først at isolere polerne med tape.

AC-opladningsadapteren

Hukommelseskort

Forholdsregler ved brug

Formatering