Rengøring og opbevaring

Rengøring
Opbevaring

Rengøring

Brug ikke alkohol, fortynder eller andre flygtige kemikalier.

Opbevaring

Fjern batteriet, hvis kameraet ikke skal bruges i en længere periode.
For at forhindre mug eller skimmelsvamp skal du tage kameraet ud af opbevaring mindst en gang om måneden. Tænd kameraet, og slip lukkeren et par gange, før du lægger kameraet væk igen.
Opbevar ikke kameraet på nogen af følgende steder:

For opbevaring af batteriet skal du følge forholdsreglerne i " Opbevaring af batteriet ".