Ieslēgšanas spuldze (uzlādes lampiņa)

Strāvas ieslēgšanas indikators (uzlādes indikators) iedegas vai mirgo tālāk norādītajās situācijās.

StatussNozīme
Ieslēgts
  • Ieslēdzas uzreiz pēc kameras ieslēgšanas. Kad monitors ir ieslēgts, ieslēgšanas indikators nodziest.
  • Kamera ir savienota ar datoru, izmantojot USB kabeli (kad tiek atvērta iestatīšanas izvēlne [ Uzlāde ar datoru ] [ Izslēgts ] ir iestatīts vai kad uzlāde ir pabeigta ar [ Auto ]).
  • Kamera ir pievienota ar HDMI saderīgai ierīcei, izmantojot HDMI kabeli.
  • Tiek izmantots elektroniskais skatu meklētājs.
  • [ Vairāki exp. Apgaismot ] sižeta režīms ir iestatīts uz [ Star trails ], un notiek uzņemšana.
Mirgojošs
Ātri mirgo