Ekrānā redzamās informācijas pārslēgšana ( poga)

Lai fotografēšanas vai atskaņošanas laikā pārslēgtu ekrānā redzamo informāciju, nospiediet (displeja) poga. Varat arī paslēpt informāciju.

Šaušanai
Atskaņošanai

Šaušanai

1 : Rādīt informāciju 1

2 : 1. filmas kadrs
Parādiet filmas diapazonu kadrā.

3 : parādiet tikai kadrēšanas režģi, histogrammu un virtuālo horizontu 2

4 : Slēpt informāciju

  1. Kadrēšanas režģis, histogramma un virtuālais horizonts tiek parādīti atkarībā no iestatījumiem iestatīšanas izvēlnē [ Monitora iestatījumi ].
  2. Ja kadrēšanas režģis, histogramma un virtuālais horizonts nav iestatīti rādīšanai iestatīšanas izvēlnē [ Monitora iestatījumi ], šis ekrāns netiks parādīts.

Atskaņošanai

1 : Rādīt informāciju

2 : informācija par toņu līmeni (izņemot filmas)*
Parādiet histogrammu, toņu līmeni un fotografēšanas informāciju.
Toņu līmeņa informācija

3 : attēla komentārs, informācija par autortiesībām*
Attēla komentārs , Autortiesību informācija

4 : Slēpt informāciju

  1. Ja attēli secībā tiek parādīti atsevišķi un jūs nospiežat pogu, tiek parādīta informācija.
    Attēlu skatīšana un dzēšana secīgi
    Secības displejs