Siksnas piestiprināšana

Pievienojiet siksnu kameras kreisajā un labajā pusē.